18 Szállj, szállj, sólyom szárnyán, három hegyen túl...